Search

Home

Tuesday, 2 December 2008

DYMM SULTAN MELAKA DARUL ISLAM DAN DYMM PAKOE BOEWONO X111 KARATON SURAKARTA HADININGRAT INDONESIA

SAMPEJANDALEM HINGKANG SINOEHOEN KANGDJENG SINOEHOEN PAKOE BOEWONO XIII (KGPH HANGABEHI). KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI, SOLO, INDONESIA.

GAMBAR (17 JULAI 2009) MERAKAMKAN : D.Y.M.M. PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERSAMA SAMPEJANDALEM HINGKANG SINOEHOEN KANGDJENG SINOEHOEN PAKEO BOEWONO XIII (KGPH HANGABEHI). DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT BALUWARTI, SOLO, INDONESIA.

Senarai Darjah Kebesaran yang telah di Wartakan

SUSUNAN DARJAH, BINTANG DAN PINGAT MENGIKUT ISTIADAT RAJA

DARJAH - DARJAH KERABAT

1. DARJAH KERABAT TERTINGGI KANJENG PANGERAN HARYO ADIPATI (D.K.T)
2. DARJAH KERABAT SRI NUGROHO KELAS 1 (D.K.S.N)
3. DARJAH KERABAT SRI KABADYO KELAS 1 (D.K.S.K)
4. DARJAH KERABAT KANJENG PANGERAN ARYO ADIPATI (D.K)
5. DARJAH KERABAT SRI NUGROHO KELAS 2 (D.K.S.N) + DATO’ BERGELAR
6. DARJAH KERABAT SRI KABADYO KELAS 2 (D.K.S.K) + DATO’ BERGELAR

DARJAH - DARJAH KEBESARAN

1. DARJAH SERI SETIA KANJENG PENGERAN HARYO (S.K.P.H) DATO’ SERI DIRAJA
2. DARJAH SERI SETIA KANJENG PANGERAN ARYO (S.K.P.A) DATO’ SERI PADUKA
3. DARJAH SERI SETIA KANJENG PANGERAN (S.S.K.P) KELAS 1 DATO’ SERI
4. DARJAH SERI KANJENG RADEN ARYO (S.K.R.A) KELAS 2 DATO’ SERI
5. DARJAH DATO’ KANJENG RADEN ARYO TUMENGGUNG (D.R.A.T) DATO’ PADUKA
6. DARJAH DATO’ KANJENG RADEN TUMENGGUNG (D.K.R.T) DATO’

BINTANG - BINTANG

1. BINTANG SETIA MANGKU PAKU BUWANA XIII (S.M.P)
2. BINTANG GAGAH BERANI (B.G.B)
3. BINTANG TAAT BAKTI (B.T.B)
4. BINTANG AHLI MANGKU PAKU BUWANA XIII (A.M.P)

PINGAT- PINGAT

1. PINGAT SETIA MANGKU PAKU BUWANA XIII (P.M.P)
2. PINGAT PEKERTI TERPILIH (P.P.T)
3. PINGAT KHIDMAT LAMA (P.K.L)
4. PINGAT GAGAH BERANI (P.G.B)
5. PINGAT JASA BAKTI (P.J.B)
6. PINGAT PERTABALAN SRI SUSUHUNAN (P.P)

SURAT

1. SURAT KEPUJIAN / PENGHARGAAN

DEFINISI DAN PENERANGAN SECARA LENGKAP

DARJAH - DARJAH KERABAT

1. DARJAH KERABAT TERTINGGI KANJENG PANGERAN HARYO ADIPATI (D.K.T)

Diwujudkan dan diwartakan (1893)

Darjah ini diberi kepada Sultan atau Raja atau Ketua Negara yang di kira sesuai oleh Sri Susuhunan dan Penerima Darjah ini merupakan ahli Kerabat yang paling tinggi di Istana Surakarta Hadiningrat dan ianya dikelaskan sebagai orang yang amat dihormati dan amat disanjungi.

GAMBAR (PADA TANGGAL 25 REJAB TAHUN 1941-JIMAWAL BERSAMAAN DENGAN TANGGAL 29 JULI TAHUN 2008) MERAKAMKAN D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, YANG LENGKAP BERPAKAIAN KETIKA MENERIMA ANUGERAH D.K. (DARJAH KERABAT KARATON SURAKARTA HADININGRAT) DAN MENERIMA DARJAH KALI KEDUA (2) D.K.T. PADA TANGGAL 8 JULI 2010 BERSAMAAN 25 REJAB DAL 1943 DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT, D.K.T. (DARJAH KERABAT TERTINGGI KANJENG PANGERAN ADIPATI) IAITU DARJAH KEBANGSAWANAN KELAS PERTAMA YANG MEMBAWA GELARAN: PANGERAN SENTANA OLEH KEBAWAH DYMM ISKS PAKEO BOEWONO XIII DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI, SOLO, INDONESIA.
BETA MENGUCAPKAN SETINGGI-TINGGI RIBUAN TERIMA KASIH KEPADA DUTA BESAR KEBUDAYAAN WILAYAH MALAYSIA DAN UTUSAN KHAS SERI SUSUHUNAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT ISKS. PAKOE BOEWONO XIII BAGI RAKYAT MALAYSIA IAITU PROF. DATO' SERI DR. PANGERAN MUHAMAD ROSLI HADININGRAT, BALIAU JUGA ADALAH DATO' SERI AMAR DIRAJA DR. PANGERAN MUHAMAD ROSLI HADININGRAT. KEMUDIAN, TIDAK DILUPAKAN JUGA PRESIDEN SEKRETARIAT DATO' - DATO' SURAKARTA MALAYSIA IAITU DATO' SERI DR. HASSAN BIN DATO' OMAR S.S.K.P., D.R.A.T AKHIRNYA UCAPAN PERHARGAAN YANG TIDAK TERHINGGA KE BAWAH DYMM SAMPEJANDALEM HINGKANG SINOEHOEN KANGDJENG SINOEHOEN PAKEO BOEWONO XIII.
TIDAK LUPA JUGA BETA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIHAK-PIHAK YANG BERKENAAN, TELAH BERUSAHA DAN BERTUNGKUS-LUMUS SEHINGGA BETA MENERIMA ANUGERAH D.K. (DARJAH KERABAT KANJENG PANGERAN ADIPATI)KERATON SURAKARTA HADININGRAT) DAN D.K.T (DARJAH KERABAT TERTINGGI KANJENG PANGERAN ADIPATI) IAITU DARJAH KEBANGSAWANAN KELAS PERTAMA YANG MEMBAWA GELARAN : PANGERAN SENTANA PADA 27.12. 2008. DENGAN ANUGERAH INI, MAKA BERSAMBUNGLAH SEMULA TALI KEKELUARGAAN BETA DI NUSANTARA KHUSUSNYA DI INDONESIA IAITU DENGAN RAJA SURAKARTA (PAKU BOEWONO XIII) YANG DAHULUNYA DIKENALI KERAJAAN MAJAPAHIT.

DENGAN TERJALINNYA HUBUNGAN KEKELUARGAAN DIRAJA SURAKARTA - MELAKA INI, MAKA DIHARAPKAN HUBUNGAN KERAJAAN MELAKA MALAYSIA - INDONESIA MENJADI LEBIH AKRAB. DI ATAS KESEMPATAN INI BETA AMAT BERHARAP SEGALA BENTUK PROGRAM YANG DIRENCANAKAN AKAN DAPAT MEMBAWA KESEPAKATAN BERSAMA DEMI KEBAIKAN HUBUNGAN ANTARA BANGSA SERUNPUN.
Photobucket
BERITA LUAR NEGARA, KERATAN AKHBAR RADAR SOLO INDONESIA PADA 27 DISEMBER 2008 MERAKAMKAN D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, MENERIMA ANUGERAH D.K (DARJAH KERABAT KARATON SURAKARTA HADININGRAT) YANG AMAT TERBILANG DAN D.K.T (DARJAH KERABAT TERTINGGI KANJENG PANGERAN ADIPATI) IAITU DARJAH KEBANGSAWANAN KELAS PERTAMA YANG MEMBAWA GELARAN : PANGERAN SENTANA OLEH DYMM ISKS PAKOE BOEWONO XIII DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT BALUWARTI, SOLO ,INDONESIA.
GAMBAR ( 20 JANUARI 2009) : KERATAN AKHBAR SINAR HARIAN ' RAJA MELAKA' TERIMA DK KOTA SOLO.
GOMBAK - D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH DI ANUGERAHKAN D.K (DARJAH KERABAT KARATON SURAKARTA HADININGRAT) DAN D.K.T (DARJAH KERABAT TERTINGGI KANJENG PANGERAN ADIPATI) IAITU DARJAH KEBANGSAWANAN KELAS PERTAMA YANG AKAN MEMBAWA GELARAN : PANGERAN SENTANA DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT DI KOTA SOLO, INDONESIA. PENGURNIAN ITU TELAH DIANUGERAHKAN OLEH SUSUHANAN PAKEO BOEWONO XIII, YANG MERUPAKAN KERAJAAN AWAL DI MANA SEBELUM INI BERNAMA MAJAPAHIT. AKHBAR HARIAN SINAR YANG BERTARIKH 20 JANUARI 2009 SULTAN MELAKA SETARAF DENGAN RAJA-RAJA MELAYU DAN SEKALIGUS BERHAK MENAIKI TAKHTA BERGELAR SULTAN MELAKA.

D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH SEBAGAI TETAMU KEHORMAT DI MAJLIS PAKU BUWONO XIII KARATON SURAKARTA HADININGRAT 27 DISEMBER 2008.
Photobucket
GAMBAR (27 DISEMBER 2008) MERAKAMKAN D.Y.M.M. SULTAN MELAKA TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH MENYAMPAIKAN CENDERA MATA MERUPAKAN SEBILAH KERIS DAN GONG TANDA KENANG-KENANGAN DI KARATON SURAKARTA HADINlNGRAT, KOTA SOLO, INDONESIA. KEPADA DYMM ISKS PAKEO BOEWONO XIII.

GAMBAR (27 DISEMBER 2008) MENUNJUKKAN : D.Y.M.M. TUANKU SULTAN MELAKA BERSAMA PAKEO BOEWONO XIII DAN DUTA BESAR KEBUDAYAAN WILAYAH MALAYSIA UTUSAN KHAS BAGI RAKYAT MALAYSIA IAITU DATO' SERI AMAR DIRAJA DR. PANGERAN MUHAMAD ROSLI HADININGRAT. DI MAJLIS SANTAPAN DIRAJA SUSUHUNAN SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI, SOLO, INDONESIA.
GAMBAR (27 DISEMBER 2008) : BARISAN 7 DARI KANA D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, BERSAMA PAKEO BOEWONO XIII DAN PENARI-PENARI BAGINDA DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT.
GAMBAR (27 DISEMBER 2008) : BARISAN 7 DARI KANAN D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, BERSAMA DYMM ISKS PAKEO BOEWONO XIII DENGAN DIIRINGI BERSAMA OLEH DATUK KURNIA SETIA SULTAN MELAKA DARI MALAYSIA KE MAJLIS ANUGERAH GELAR KARATON SURAKARTA, INDONESIA.

GAMBAR MENUNJUKKAN : 1. DARI KANAN Y.BHG. DATUK JAMILAH BT MOHD JOFFRI 2. PERMAISURI PAKEO BOEWONO XIII KARATON SURAKARTA 3. Y.BHG. DATUK PADUKA HAJJAH MAZNAH BINTI MAAROF 4. Y.BHG. NORA BINTI MOHAMAD.
Salam hormat,
March 15, 2010 7:48 AM

Anonymous said...
Bagus utk informasi dan penilaian orang ramai tp jangan membuat judgement terlebih dahulu. Kajian mendalam perlu dilakukan kerana banyak kesalahan fakta. Rujuk kepada Kementerian Kebudayaan Indonesia tentang sejarah sebenar Kesultanan Surakarta. Contoh kesalahan fakta adalah Sultan Haemangkubuwono di Yogyakarta tidak dilantik secara otomatik menjadi Gabenor di Jogja. Ini adalah tidak benar. Beliau menyertai Parti Golkar utk dicalonkan sebagai Gabenor dan menang dalam pilihanraya Gabenor. Kemenangan beliau adalah kerana pengaruh kuat keturunan diraja beliau yg masih menjadi panutan rakyat di Jogja sejak beratus tahun. Lain pula dgn Sultan Paku Buwono XIII yg menolak utk menyertai politik. Memang beliau tidak memerintah Surakarta sekarang sejak Indonesia menjadi republik tetapi Tuanku adalah Ketua Adat Istiadat dan Kebudayaan di Surakarta. Kedaulatan Kesultanan ini diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai Kerajaan Kesultanan dan disebabkan itu jugalah tradisi penganugerahan darjah kebesaran dan pingat sejak beratus tahun ini masih diteruskan sampai skrg dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Ramai org2 kenamaan Indonesia termasuk Presiden Suharto, SBY dan byk lagi hadir di Keraton utk menerima gelar dan darjah dr kerajaan kesultanan Surakarta atas jasa2 mereka dan mereka hadir utk menerimanya di Keraton dgn penuh adat istiadat Kesultanan Kerajaan Mataram Jawa serta seperti layaknya seorang pembesar mengadap Sultan di Malaysia. Jadi di sini tidak timbul isu samada Kesultanan ini wujud secara sah atau tidak. Kita masih bertuah kerana kesultanan Melayu kita masih dpt dipertahankan oleh Perlembagaan ttp kite lupa yg negara Indonesia ini adalah negara republik sewaktu penubuhannya dulu yg mana telah melenyapkan kuasa pemerintahan para sultan di negeri2 bahagian di Indonesia tetapi ini tidak bermakna kedaulatan dan keturunan kesultanan ini juga turut lenyap. Mengenai gelaran yg diberikan kpd individu dr Malaysia itu pula, bergantung lah kpd individu tersebut utk memakainya atau tidak.....Allahualam.
July 10, 2010 8:08 PM
D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA MUHAMMAD LAJIN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA ALANG ABDUL RAHMAN SHAH IBNI AL-MARHUM D.Y.M.M. PADUKA SERI SULTAN ABDULLAH MUHAMMAD SHAH (1) (MARHUM DURIAN SEBATANG) SULTAN PERAK KE-22 (1851-1857).

GAMBAR (27 DISEMBER 2008) MERAKAMKAN BARISAN HADAPAN D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, BARISAN HADAPAN DARI KANAN PERTAMA (1) : Y.BHG. DATUK KURNIA SETIA PAHLAWAN HAJAH MAZNAH @ ZAINUN BT HARUN KEDUA (2) KIRI : Y.BHG. DATUK KURNIA SETIA PAHLAWAN JAMILAH MOHD JOFFRI DAN BARISAN KEBELAKANG PERTAMA (1) KIRI : Y.BHG. DATUK NOORDIN BIN HJ. HUSSAIN KEDUA (2) : Y.BHG. DATUK PADUKA ZAINAL BIN MOHD SARI KETIGA (3) : Y.BHG. DATUK MOHD AMIN BIN DIAR EMPAT (4) : Y.BHG. DATUK KURNIA SETIA FAAT BIN ISRAL KELIMA (5) : D.Y.T.M. RAJA MOHAMMAD ZAIDI IBNI D.Y.M.M. RAJA NOOR JAN SHAH KEENAM (6) Y.BHG. DATUK YUSOP BIN ABDULLAH KELAPAN (8) : Y.BHG. DATUK HAJI JABAR BIN SUDIN KESEMBILAN (9) : Y.BHG. DATUK HJ. AB LATIFF BIN HJ. DAUD DI KOTA SOLO, SURAKARTA, INDONESIA.


GAMBAR MENUNJUKKAN SERAMAI SEPULUH ORANG DATUK-DATUK DAN PEMBESAR MELAKA YANG TERPILIH MENGIRINGI KEBERANGKATAN BAGINDA D.Y.M.M. SULTAN MELAKA KE-44 KE-KARATON SURAKARTA HADININGRAT, SEWAKTU MENERIMA ANUGERAH D.K. (DARJAH KERABAT KARATON SURAKARTA HADININGRAT. SETERUSNYA DATUK-DATUK TERSEBUT DI ANUGERAHKAN DARJAH KEBESARAN DAN BINTANG (D.M.P) DAN (S.M.P) DARIPADA KE BAWAH DYMM ISKS PAKEO BOEWONO XIII DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI, SOLO, INDONESIA.


GAMBAR (17 JULAI 2009) MERAKAMKAN DI LOBI NOVOTEL D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, BERSAMA Y.BHG. DATO' PADUKA DR. SERI HASSAN BIN DATO' OMAR PENAUNG SEKRETARIAT SURAKARTA KARATON SURAKARTA HADININGRAT.D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, SEDANG MEMBETULKAN SEMLIMPANG YANG DIPAKAI OLEH Y.BHG. DATUK PADUKA MAHKOTA LOW CHENG TEIK KETIKA MAJLIS ANUGERAH YANG BERLANGSUNG DI KARATON SURAKARTA PADA 17 JULAI 2009.

D.Y.M.M TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, SEDANG MENGEMASKAN CARA PEMAKAIAN SEMLIMPANG KEPADA Y.BHG. DATUK IDRIS BIN HAJI MAT SAAD PADA HARI MAJLIS PENERIMAAN ANUGERAH YANG DIADAKAN KARATON SURAKARTA PADA 17 JULAI 2009.
MAJLIS MAKAN MALAM DI NOVOTEL KOTA SOLO SURAKATA YANG TAJA OLEH DUTA BESAR INDONESIA DI MALAYSIA DATO' SERI AMAR DIRAJA DR. PANGERAN MUHAMAD ROSLI HADININGRAT PADA 19 JULAI 2009.
GAMBAR (19 JULAI 2009) MERAKAMKAN SESSI BERGAMBAR DI LOBI NOVOTEL D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH DAN BARISAN PARA CALON MENERIMA ANUGERAH DARJAH KEBESARAN, BINTANG, DAN PINGAT DARIPADA PAKEO BOEWONO XIII DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT.
GAMBAR (17 JULAI 2009) : MENUNJUKKAN BARISAN KE- 4 DARI KIRI D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, DYMM ISKS PAKEO BOEWONO XIII DAN BARISAN DATO' BERGELAR DIBAWAH KARATON SURAKARTA HADININGRAT.
Photobucket
GAMBAR (2 MAY 2009) MERAKAMKAN D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH BERSAMA DENGAN KANJENG GUSTI PANGERAN HARYO PUGER, DI DALAM KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI, SOLO. INDONESIA.
GAMBAR (2 MAY 2009) MENUNJUKKAN D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERSAMA-SAMA DENGAN KERABAT BAGINDA DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT. DISEBELAH KANAN PERTAMA : KANJENG GUSTI PANGERAN HARYO PUGER. KEDUA : GUSTI KANJENG RATU GALUH KENCONO. KETIGA : GUSTI KANJENG RATU RETNO DUMILAH. MANAKALA DISEBELAH KIRI BAGINDA, Y.BHG. DATUK FAAT BIN ISRAL SELAKU PENGIRING BAGINDA.

GAMBAR (2 MAY 2009) MENUNJUKKAN D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERSAMA DENGAN KANJENG GUSTI PANGERAN HARYO PUGER . KEDUA-DUA KERABAT DIRAJA INI SEDANG MEMBINCANGKAN HAL- KEBANGKITAN BAGINDA SEBAGAI SULTAN MELAKA KE-44 SETELAH MUNCUL SECARA RASMINYA PADA 13 NOVEMBER 2005 SETELAH 477 TAHUN.
Photobucket

GAMBAR (19 JULAI 2009) MERAKAMKAN D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH KINI MEMEGANG GELARAN DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT SEBAGAI KANJENG PANGERAN ADIPATI SEDANG BERSANTAI KETIKA MENGUNJUNGI DAN MENZIARAHI KERABAT DIRAJA BAGINDA DI KOTA SOLO, SURAKARTA, INDONESIA.
MERAFAK SEMBAH KE BAWAH D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH OLEH SALAH SEORANG PENERIMA ANUGERAH GELAR ADAT.
D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERSAMA Y.BHG. DATO' SHAWAL SALIM SELEPAS MAJLIS PENERIMAAN WATIKAH GELAR ADAT.

GAMBAR BARISAN PERTAMA DARI KIRI HADAPAN : Y.BHG. DATUK JAMILAH BINTI MOHD JOFFRI KETIGA : Y.BHG. DATUK PADUKA MAZNAH BINTI MAAROF KEEMPAT: Y.BHG. DATUK NORA BINTI MOHAMMAD. BARISAN BELAKANNG: PERTAMA : Y.BHG. DATUK PANGLIMA ASRI BIN SAFIAN KEDUA : Y.BHG. DATUK FAAT BIN ISRAL DAN YANG KETIGA : Y.BHG. DATUK HAJI JABAR BIN SUDIN.

GAMBAR MERAKAMKAN : D.Y.M.M PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERSAMA DATUK SERI PANGLIMA DIRAJA MELAKA DIHADAPAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT KOTA SOLO, BALUWARTI, INDONESIA PADA 18 JULAI 2009.
GAMBAR MERAKAMKAN : SUASANA DI PERKARANGAN HADAPAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT, INDONESIA PADA 19 JULAI 2009.
GAMBAR KERATAN AKHBAR SOLO MAJLIS ISTIADAT HARI NAIK TAKHTA KE -VI KE BAWAH DYMM ISKS PAKEO BOEWONO XIII DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI, SOLO, INDONESIA PADA 19 JULAI 2009.
Photobucket

GAMBAR (19 JULAI 2009) MERAKAMKAN : D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH DENGAN MENAIKI KERETA KUDA MENGELILINGI KOTA SOLO, SURAKARTA, INDONESIA.

D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH KETIKA MENGINAP DI HOTEL SOLO INN DI KOTA SOLO, SURAKARTA, INDONESIA.
GAMBAR KHAZANAH : SINOEHOEN PAKEO BOEWONO X (RING SAYIDIN MALIKUL KUSNO) 1893-1839 KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI, SOLO, INDONESIA.

GAMBAR KHAZANAH : MERAKAMKAN D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, MEMEGANG GAMBAR MOYANG BAGINDA DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI, SOLO, INDONESIA. INGKANG SINOEHOEN PAKOE BOEWONO X (RING SAYIDIN MALIKUL KOSNO) 1893-1839 SESEPOH DAN SEKETURUNAN DENGAN BAGINDA TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH, SEKETURUNAN DARI RAJA KERAJAAN MAJAPAHIT, MATARAM DAN KINI SURAKARTA HADININGRAT._________________________________________________________
CATAR SALASILAH SESEPOH RAJA-RAJA KERAJAAN MAJAPAHIT, MATARAM DAN SURAKARTA INDONESIA

KARATON SURAKARTA HADININGRAT PAKOE BOEWONO XIII

LAMBANG KARATON SURAKARTA HADININGRAT

SAMPEJANDALEM HINGKANG SINOEHOEN KANGDJENG SINOEHOEN PAKOE BOEWONO XIII

D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERGAMBAR TANDA KENANG-KENANGAN BERSAMA DYMM SISKS PAKOE BOEWONO XIII DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT INDONESIA.
DYMM SISKS PAKOE BOEWONO XIII SEDANG MENGANUGERAHKAN SEORANG CALON DATUK BERGELAR DARI MALAYSIA PADA HARI ADAT ISTIADAT WATIKAH GELAR ADAT IA ITU DARJAH KEBESARAN (D.M.P).


GAMBAR MENUNJUKKAN : PARA CALON PENERIMA ANUGERAH GELARAN DATO' MENGANGKAT SUMPAH SEBAGAI TANDA AKU JANJI UNTUK TAAT SETIA KE BAWAH DYMM SISKS PAKOE BOEWONO XIII.


_____________________________________________

SENARAI NAMA PENERIMA ANUGERAH GELAR KEBANGSAWANAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT DARJAH MAHKOTA PAKOE BOEWONO XIII (DMP), BINTANG SETIA MANGKU PAKOE BOEWONO XIII (S.M.P) DAN DARJAH SETIA PAKOE BOEWONO XIII (D.S.P). DIKURNIAKAN DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT PADA TANGGAL 25 REJAB TAHUN 1941-JIMAWAL BERSAMAAN DENGAN TANGGAL 29 JULI 2008 / PADA TANGGAL 25 REJAB TAHUN 1942 -JEBERSAMAAN 18 JULI 2009/ PADA 25 REJAB TAHUN DAL 1943 BERSAMAAN DENGAN TANGGAL 8 JULI 2010 DARIPADA MALAYSIA.


SENARAI NAMA PENERIMA ANUGERAH GELAR KEBANGSAWANAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT DARJAH BINTANG SETIA MANGKU PAKEO BOEWONO XIII DIKURNIAKAN TANGGAL 25 REJAB TAHUN 1941-JIMAWAL BERSAMAAN DENGAN TANGGAL 29 JULI 2008.1. Y.BHG. DATUK FAAT BIN ISRAL (S.M.P) 2. Y.BHG. DATUK MAZNAH @ ZAINUN BINTI HARUN (S.M.P) 3. Y.BHG. DATUK MOHD AMIN BIN DIAR (S.M.P) 4. Y.BHG. DATUK NORDIN BIN HAJI HUSSAIN (S.M.P) 5. Y.BHG. DATUK PADUKA ZAINAL BIN MOHD SARI (S.M.P) 6. Y.BHG. DATUK YUSOP BIN ABDULLAH (S.M.P) 7. Y.BHG. DATUK HJ. AB LATIFF BIN HJ. DAUD(S.M.P.) 8. Y.BHG. DATUK SERI PANGLIMA MOHD ASRI BIN SUFIAN (D.M.P) 10. Y.BHG. DATUK PADUKA HAJAH MAZNAH BINTI MAAROF (D.M.P) 11. Y.BHG. DATUK HAJI JABAR BIN SUDIN (D.M.P)14. Y.BHG. DATUK JAMILAH BINTI MOHAMED JOFFRI (S.M.P),(D.S.P).


SENARAI NAMA PENERIMA ANUGARAH GELAR KEBANGSAWANAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT DARJAH KEBESARAN PAKEO BOEWONO XIII (D.M.P) DAN (D.S.P) DIKURNIAKAN DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT PADA TANGGAL 25 REJAB TAHUN 1942 - JE BERSAMAAN 18 JULI TAHUN 2009.
1. Y.BHG. DATUK PADUKA LOW CHENG TEIK (D.M.P) 2. Y.BHG. DATUK IDRIS BIN HAJI MAT SAAD (D.M.P.) 3. Y.BHG. DATUK SERI PAWANG MOHD FAUZI BIN ANANG (D.M.P.). 4. Y.BHG. LEW SOW LENG (D.S.P) 5. Y.BHG. DATUK JEREMY NG CHENG (D.M.P) 6. Y.BHG. DATUK AHMAD KHAIRUDDIN BIN MOHD HASHIM (D.M.P).
SENARAI NAMA PENERIMA ANUGERAH GELAR KEBANGSAWANAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT DARJAH KEBESARAN MAHKOTA PAKEO BOEWONO XIII (D.M.P) DAN (S.M.P) DIKURNIAKAN DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT PADA TANGGAL 25 REJAB TAHUN DAL 1943 BERSAMAAN DENGAN TANGGAL 8 JULI 2010.
1. Y. BHG. DATUK SERI PADUKA STEVEN LEOW YOON LOY (D.M.P) 2. Y.BHG. LOW KOK WAN (S.M.P) 3. Y.BHG. TAN TEONG CHENG (S.M.P) 4. Y.M. DATO' TENGKU HAMID BIN TAN SERI TENGKU ISMAIL (D.M.P) 5. Y.BHG. DATUK TEH TEONG HAI (D.M.P) 6. Y.M. DATUK PADUKA TENGKU ARIF BONGSU BIN TENGKU HAMID (D.M.P) 7. Y.BHG. DATUK KECK KUAN LIN (D.M.P) 8. Y.BHG. DATIN PADUKA NURUL SHUHADAH BINTI TEH 9. Y.BHG. DATUK PADUKA ABDUL RAHMAN BIN DESA (D.M.P) 10. Y.BHG. DATUK ABDULL RAHMAN BIN YACOOB (D.M.P) 12. Y.BHG. DATUK PADUKA MOHD ALI BIN ZANOL (DMP) 13. Y.BHG. DATIN PADUKA KASMIAN BINTI KHAMIS (DSP) 14. Y.BHG. DATUK SERI PADUKA DR. GOH CHEW KOOI (DMP) 15. Y.BHG. DATUK SERI PADUKA TEOH CHING SIM (DMP) 16. Y.BHG. DATUK PADUKA ZARINA BINTI YAHAYA (DMP).
_____________________________________________
GAMBAR (18 JULAI 2009) MENUNJUKKAN : BARISAN PERTAMA (1) DARI KANAN : Y.BHG. DATUK AHMAD KHAIRUDDIN BIN MOHD HASHIM KEDUA (2) : Y.BHG. DATUK JEREMY NG CHEONG YEW KETIGA (3) : DYMM SSKS PAKOE BOEWONO XIII KEEMPAT (4) : D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH KELIMA (5) : Y.BHG. DATUK LEW SOW LENG.
GAMBAR (15 JULAI 2010) MERAKAMKAN : D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERSAMA DYMM SSKS PAKOE BOEWONO XIII DAN BARISAN PARA PENERIMA GELAR DATO' DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT INDONESIA.

GAMBAR MERAKAMKAN : D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERSAMA BARISAN DATO' - DATO' BERGELAR DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT INDONESIA.

DYMMM SISKS PAKOE BOEWONO XIII BERSAMA Y.A.B. PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD KETUA MENTERI SERAWAK, MALAYSIA.


GAMBAR MENUNJUKKAN :GUSTI KANJENG RATU GALUH KENCONO BERSAMA Y.A.B. PEHIN SRI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD KETIGA DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI -SOLO, INDONESIA.
GAMBAR (15 JULAI 2010) MENUNJUKKAN : BARISAN PERTAMA (1) DARI KANAN : Y.BHG. TAN TEONG CHENG KEDUA (2) : DYMM SSKS PAKOE BOEWONO XIII KETIGA (3) : D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH KETIGA (4) : Y.BHG. LOK KOK WAN.GAMBAR (15 JULAI 2010) MENUNJUKKAN : BARISAN PERTAMA (1) DARI KANAN : D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH KEDUA (2) :Y.BHG. DATO' IBRAHIM A.AZIZ KETIGA (3) : Y.BHG. DATO' SERI PONIRAN SUMARDI.

GAMBAR MERAKAMKAN : D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERSAMA DENGAN Y.BHG. DATO' SERI DR. JUNAIDI ABU BAKAR DI NOVOTEL DI KOTA SOLO, INDONESIA.


GAMBAR (15 JULAI 2010) : BARISAN PARA DATO' - DATO' BERGELAR DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI-SOLO, INDONESIA.
GAMBAR (15 JULAI 2010) MERAKAMKAN : DYMM SIKS PAKOE BOEWONO XIII BERKENAN BERGAMBER DENGAN DATO'- DATO YANG BERGELAR DIBAWAH NAUNGAN BAGINDA DI KARATON SUKARTA HADININGRAT BALUWARTI - SOLO, INDONESIA
___________________________________________________

MAJLIS ANUGERAH DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT KEBANGSAWANAN KARATON SURAKARTA HADININGRAT BALUWARTI SOLO INDONESIA OLEH PANJENENGANINGSUN INGKANG SINUHUN KANJENG SUSUHUNAN PAKU BUWONO SENOPATI ING NGALAGA NGABDURAHMAN SAYIDIN PANATAGAMA XIII

BENARKAH SULTAN MELAKA DARUL ISLAM MALAYSIA BERJIWA RAKYAT BAGINDA DILIHAT KEMANA SAHAJA MENCEMAR DULI RAKYAT TETAP AKAN MENYERBU BAGINDA SEMOGA DULI YANG MAHA MULIA SEGERA BERTAHTA

GAMBAR (15 OKTOBER 2010) MENUNJUKKAN KEDUA DULI-DULI TUANKU MERAKAMKAN SESI BERGAMBAR TANDA KENANG-KENANGAN DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT, PASANGAN PERTAMA DARI KANAN IALAH DYMM PAKOE BOEWONO XIII ADALAH RAJA KESULTANAN SURAKARTA DAHULUNYA MAJAPAHIT, MATARAM DAN SEKARANG SURAKARTA DAN BERSAMA DYMM PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, SULTAN MELAKA DARUL ISLAM DAHULUNYA KERAJAAN SUMATERA PALEMBANG, KERAJAAN TERMASIK, KERAJAAN MALAKA DAN SEKARANG MELAKA MALAYSIA.
GAMBAR (15 OKTOBER 2010) MERAKAMKAN : D.Y.M.M. TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH BINTI HAJI SAYED YUSSUF BERGAMBAR DENGAN SEORANG DATIN DARI MALAYSIA MERUPAKAN AHLI PERNIAGAAN YANG BERJAYA.

GAMBAR (15 OKTOBER 2010) MENUNJUKKAN : D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH DAN D.Y.M.M. TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH BINTI HJ. SAYED YUSSOF BERSAMA SEPASANG SUAMI ISTERI BERGELAR DATO' DAN DATIN MERUPAKAN AHLI PERNIGAAN YANG BERJAYA DARI MALAYSIA BERTEMU DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT BALUWARTI-SOLO, INDONESIA.GAMABR (15 OKTOBER 2010) MERAKAMKAN : D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERKENAN BERGAMBAR DENGAN PARA DATO'- DATO' BERGELAR DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT.

D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERKENAN MENERIMA MERAFAK SEMBAH DARI SEORANG DATO' BERGELAR DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT BALUWARTI -SOLO, INDONESIA.
GAMBAR (15 OKTOBER 2010) : MERAKAMKAN D.Y.M.M. PADUKA SERI SULTAN AHMAD SHAH II @ TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH BERSAMA PERMAISURI BAGINDA IAITU DYMM TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH BINTI HAJI SAYED YUSSUF, CERIA SEBAIK SAHAJA SELESAI MENERIMA ANUGERAH KEBESARAN D.K.T (DARJAH KERABAT TERTINGGI) DARJAH KANJENG PANGERAN ADIPATI IAITU DARJAH KEBANGSAWANAN DENGAN GELARAN: PANGERAN SENTANA OLEH KEBAWAH DYMM ISKS PAKEO BOEWONO XIII DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI-SOLO, INDONESIA.


D.Y.M.M. TUANKU RAJA NOOR JAN SHAH IBNI AL-MARHUM Y.A.M. RAJA TUAH SHAH, SEDANG SALAM BERPELUKKAN DENGAN DYMM PAKEO BOEWONO XIII DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT KETIKA DI JEMPUT KHAS MENJADI TEMU KEHORMAT KARATON SURAKARTA HADINIGRAT BALUWARTI -SOLO, INDONESIA.
GAMBAR ( 15 OKTOBER 2010 ) DYMM TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH BINTI HAJI SAYED YUSSUF, KETIKA MENERIMA DARJAH KEBESARAN GELARAN : DATIN PADUKA (DPMP) DARJAH KEBANGSAWANAN DENGAN GELARAN : IBUPATI RIYA NGINGGIL DENGAN NAMA : KANJENG MAS AYU TUMENGGUNG DIANUGERAHKAN KEPADA D.Y.M.M. TUANKU PUTERI ZAIDATUL MARDIAH BINTI SAYED YUSSUF IAITU PERMAISURI SULTAN MELAKA DARUL ISLAM, OLEH KEBAWAH DYMM PAKOE BOEWONO XIII DI KARATON SURAKARTA HADININGRAT, BALUWARTI - SOLO, INDONESIA.

No comments: